Σύντομα online το νέο website της Le Gourmet

Σύντομα online το νέο website της Le Gourmet

Η «LE GOURMET» λειτουργεί ως Κέντρο Τουριστικών και Επισιτιστικών Σπουδών σε ένα χώρο που η αναγκαιότητα της αξιόπιστης εκπαίδευσης αποτελεί βασικό κανόνα για την σταδιοδρομία των σπουδαστών,

Συμμετέχει στο Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης μια σύμπραξη σύγχρονων φορέων κατάρτισης , οι οποίοι δραστηριοποιούνται με πιστοποιημένες δομές σε ολόκληρη την Ελλάδα, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα  ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

H LE GOURMET εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας ISO 9001:2015

H REDCOM ανέλαβε τον ανασχεδιασμό (re-design/development) αλλά και την φιλοξενία (web hosting) του νέου website της LE GOURMET.

Σύντομα online στο legourmet.gr

There are no comments