Σοφία Σταυράκη – Τσούτσικα (Δικηγόρος)

Σοφία Σταυράκη – Τσούτσικα (Δικηγόρος)


More Information

H REDcom ανέλαβε τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, φιλοξενία και προώθηση του stavrakilaw.gr. Η Σοφία Σταυράκη-Τσούτσικα είναι δικηγόρος παρ'Αρείω Πάγο με έδρα την Λαμία.

Δείτε το στο www.stavrakilaw.gr