Αγωνιστική Λέσχση Αυτοκινήτου Λαμίας

Αγωνιστική Λέσχση Αυτοκινήτου Λαμίας


More Information

Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (ΑΛΑΛ) ιδρύθηκε το 1970 με την απόφαση 935 /1970 του Πρωτοδικείου Λαμίας και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό Σ1315 και αριθμό καταστατικού 100, όταν μια ομάδα συμπολιτών μας, που αγαπούσε το σπορ του αυτοκινήτου, ίδρυσε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» και για συντομία Α.Λ.Α. ΛΑΜΙΑΣ. Η ΑΛΑΛ είναι το 2ο παλαιότερο σωματείο στην Ελλάδα που ασχολείται με τη διοργάνωση αγώνων αυτοκινήτου και τη συμμετοχή αθλητών του στα Πανελλήνια πρωταθλήματα κύπελλα και έπαθλα.

Η REDcom ανέλαβε τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και φιλοξενία του website.

Δείτε το στο www.alal.gr