Διαχείριση Ηλεκτρονικού Καταστήματος (eShop)

Όπως το φυσικό σας κατάστημα έτσι και το ηλεκτρονικό, χρειάζεται την συνεχή παρουσία σας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην REDCOM προσθέτουμε μερικά ακόμη χαρακτηριστικά για την διαχείριση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, εκτός των τεχνικών θεμάτων.

 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση eShop και πελατών.
 2. Διαχείριση Social Media
 3. Δημιουργία και διαχείριση προωθητικών ενεργειών (Google Ads. Facebook ads., Instagram ads.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά το eshop σας θα είναι περισσότερο λειτουργικό και φιλικό προς τους πελάτες σας.

Λόγοι διαχείρισης eshop από την REDCOM

Παρακάτω σας περιγράφουμε τους λόγους για την διαχείριση του eshop σας από την REDCOM.

 • Δεν μπορείτε να ασχολείστε επιμελώς και σε καθημερινή βάση με το ηλεκτρονικό σας κατάστημα λόγω χρόνου.
 • Δεν μπορείτε να απαντάτε σε ερωτήσεις πελατών με συνέπεια να χάνεται πωλήσεις.
 • Δεν έχετε επαρκείς γνώσεις σε θέματα back-end του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.
 • Πολύ χαμηλότερο εργασιακό κόστος σε σχέση με την πρόσληψη ενός υπαλλήλου.
 • Δεν υπάρχουν οι γνώσεις για την διαχείριση διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών.

Τιμοκατάλογος και υπηρεσίες διαχείρισης eShop

Starter

90 /μήνα
Υπηρεσίες
Αναβαθμίσεις σε plugins
Αναβαθμίσεις Εφαρμογής Διαχείρισης
Καθημερινό Backup

Basic

200 /μήνα
Υπηρεσίες
Εισαγωγή Προϊόντων
Επεξεργασία φωτογραφιών (έως 50 ανα μήνα)
Διαχείριση πελατολογίου του eshop
Διασταύρωση στοιχείων και ενημέρωση αποθήκης
Τεχνική συντήρηση του eshop
Διαχείριση Social Media
Καθημερινό Backup
Εβδομαδιαία αναφορά

Basic +Ad Campaigns

295 /μήνα
Υπηρεσίες
Εισαγωγή Προϊόντων
Επεξεργασία φωτογραφιών (έως 50 ανα μήνα)
Διαχείριση πελατολογίου του eshop
Διασταύρωση στοιχείων και ενημέρωση αποθήκης
Τεχνική συντήρηση του eshop
Διαχείριση Social Media
Διαφημιστική καμπάνια Google Ads
Διαφημιστική καμπάνια (Facebook, Instagram)
Καθημερινό Backup
Εβδομαδιαία αναφορά

Σημειώσεις:

 • Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%
 • Οι τιμές ισχύουν για 12μηνη σύμβαση
 • Η υπηρεσία ενεργοποιείται εντός 5 ημέρων